Ön most itt van :Főoldal > AREV > Historique
Történelmi visszatekintés
Egyeztető és javaslattevő erő

Az európai szintű szubszidiaritás és részvételi főelvek alkalmazásában

a régiók kulcsszerepet játszanak abban az értelemben, hogy az

európai polgárokat képviselik, jóllehet nem egyénekként, mint az

Európai Parlamentben, hanem élő közösségekként.


A korábban a nemzeti hatóságok által vállalt funkciók és

kompetenciák átadása az európai hatóságoknak a mezőgazdaság,

a környezetvédelem, a nemzetközi kereskedelem és az adózás

terén, igazolta a régiók és Európa között zajló párbeszédet.

A régióknak ez a Brüsszellel folytatott párbeszéde egy, a

nézőpontokat ütköztető előzetes munkát feltételezett, amely a

közös érdekek felszínre hozása volt. Így szükségessé vált egy

„Európai szőlő- és borparlament” létrehozása .

Az európai szőlészeti- és borászati politika összhangjának

megteremtése,, valamint a vélemények kinyilvánítása érdekében

a regionális vezetők és a származási zónák és termőterületek

képviselői 1988-ban Bourg-sur-Gironde-ban, Aquitániában Edgar

Faure és Jacques Chaban-Delmas elnökök, továbbá Gérard

Baloup, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok

igazgatójának kezdeményezésére létrehozták a Bortermelő

Régiók Európai Konferenciáját (CERV).

Ez a politikai-szakmai fórum mint egyeztetési és javaslati struktúra

tette lehetővé - még ha nem is tudott mindig közös magatartást

kialakítani - a konfliktusokat okozó álláspontok higgadt vizsgálatát,

és a félreértések fokozatos eltűnését, a közös nevezőre jutást,

amely egyre alapvetőbbé vált az ülések során.

A CERV, hogy hatékonyságát javítsa, 1994-ben Marsalában,

Szicíliában új alapszabályt fogadott el, és hivatalosan felvette

az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nevet, a régi

CERV teljes egyesületi, szervezeti és erkölcsi örökségének

letéteményeseként.

Az AREV alapĂ­tĂłi : Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas Ă©s GĂ©rard Baloup

A CERV/AREV régi elnökei: Edgar Faure, Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz, Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

A CEPV volt elnöke: Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Volt főtitkárok: Gérard Baloup, Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral, Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann