Domov » Presentation » deontologija

deontologija


	
Prevodi

Temeljna vinska listina

zdelava skupnega deontološkega kodeksa je bila ena izmed prvih nalog, ki si jih je Skupščina evropskih vinorodnih regij zadala. Vinorodna območja si sama postavljajo disciplinske norme, katerih primarna naloga je izboljšanje v smislu kakovosti in avtentičnosti vina – varstvo in promocija vina s poreklom.

 

Evropske vinorodne regije so temeljno vinsko listino sprejele soglasno leta 1991. Predstavlja referenčni dokument za uradne institucije, ekonomski sektor in potrošnike, saj združuje ključna etična načela evropskega vinogradništva in vinarstva.

Zaščita in promocija

- geografskega porekla

- kakovosti in avtentičnosti vina

- pravic potrošnikov

- kulturne podobe – image vina

upload files