Domov » Presentation » Cilji

Cilji


	
Prevodi

AREV – glasnik na evropski in mednarodni ravni

Zaradi političnih in strokovnih kadrov, ki jih Skupščina evropskih vinorodnih regij združuje, lahko le ta posreduje pri vseh institucijah, ki posredno ali neposredno oblikujejo evropsko in svetovno vinogradniško politiko.

 

 

 

 

 

 

Institucije

 • Evropska komisija

Direkcija za kmetijstvo, za notranji trg, za trgovino, za ekonomska vprašanja/Eurostat, za okolje, za regionalno politiko, Upravni odbor za vino

 • Evropski parlament

Mednarodna skupina za vinogradništvo, Komisija za kmetijstvo

 • Svet Evrope

Komisija za okolje in kmetijstvo, Kongres za lokalne in regionalne zadeve

 • Regionalni odbor

Komisija za kmetijstvo

 • Skupščina Evropskih Regij (ARE)
 • Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV)
 • Svetovna trgovinska organizacija (STO)
 • Organizacija za kmetijstvo in prehrano (FAO)

 

Tematski sklopi

 • Skupni tržni red za vino (OCM)
 • Vinogradništvo držav, ki so v fazi pridruževanja Evropski Uniji
 • Vinogradništvo na težavnih območjih – v povezavi s Centrom za raziskovalne študije in vrednotenje vinogradništva v hribovitem svetu (CERVIM)
 • Davki / Trošarina
 • Zaščita evropskih geografskih območij
 • Usklajevanje oznak na etiketi
 • Ekološko vinogradništvo
 • Gensko spremenjeni organizmi
 • Informatizacija spremljevalnih komercialnih dokumentov
 • Wine tourism, Evropske vinske ceste
 • Vino in zdravje
 • Mednarodna akademija sommellierjev