Αρχική » Presentation » ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


	
Μετάφραση

Δύναμη διαβούλευσης και υποβολής προτάσεων

Στο πλαίσιο των βασικών αρχών της συμμετοχής και της επικουρικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Περιφέρειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο υπό την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι ως ατομική έκφραση, όπως συμβαίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ως ζωντανές κοινότητες.

 

Η ανάληψη από την ευρωπαϊκή εξουσία των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων που μέχρι πρόσφατα ενέπιπταν στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών, σε θέματα γεωργίας, περιβάλλοντος, διεθνούς εμπορίου και δημοσιονομικής πολιτικής, κατέστησε αναγκαία την ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Περιφέρειες.

 

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ Περιφερειών και Βρυξελλών ήταν η πρότερη αντιπαράθεση απόψεων με στόχο την εξεύρεση των κοινών συμφερόντων. Απαιτούνταν επίσης η ίδρυση ενός “ ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του οίνου και της αμπέλου ”.

 

Με στόχο τη διασφάλιση της συνεργασίας ως προς την εξέταση της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής πολιτικής, αλλά και για να ακούγονται οι απόψεις τόσο των περιφερειακών εκτελεστικών οργάνων όσο και των αντιπροσώπων των ζωνών ονομασίας προέλευσης και παραγωγής, ιδρύθηκε, το 1988 στο Bourg-sur-Gironde/Ακουιτανία, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Αμπελοοινικών Περιοχών (CERV), με πρωτοβουλία των Προέδρων Edgar Faure και Jacques Chaban-Delmas καθώς και του Gérard Baloup, Διευθυντή των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

“Εργαλείο” διαβουλεύσεων και προτάσεων, αυτό το φόρουμ πολιτικών και επαγγελματιών καταλήγει σχεδόν πάντα στη διαμόρφωση κοινών στάσεων, τη διασαφήνιση αντικρουόμενων απόψεων, την απαλοιφή των παρεξηγήσεων και, σταδιακά, στην ανάπτυξη ενός κοινού παρανομαστή, που γίνεται ολοένα ουσιαστικότερος μετά από κάθε συνεδρίαση.

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της, η CERV απέκτησε, το 1994 στο Marsala/Σικελία, νέο καταστατικό και μετονομάστηκε επισήμως σε Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Αμπελοοινικών Περιοχών (AREV), θεματοφύλακας του συνεταιριστικού, οργανωτικού και νομικού κληροδοτήματος της πρώην CERV.

 

 

 

 

 

 

 

Les trois fondateurs de l’AREV : Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas et Gérard Baloup.

Τέως πρόεδροι των CERV / AREV : Edgar Faure, Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz, Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

Τέως πρόεδρος της CEPV : Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Τέως γενικοί γραμματείς : Gérard Baloup, Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral, Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann, Jean Paul Angers