Αρχική » Presentation » ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ


	
Μετάφραση

Ο Χάρτης του Κρασιού

Η ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας ήταν από τα πρώτα σημαντικά μελήματα της AREV : Οι οινοποιητικές περιφέρειες αναγνωρίζουν την υποχρέωσή τους για πειθαρχία στον κώδικα αυτό, που έχει κύριο άξονα τη βελτίωση της ποιότητας με την αυθεντικότητα, ήτοι με την προάσπιση και την προώθηση των κρασιών με ονομασία προέλευσης.

 

 

Ο Χάρτης του Κρασιού, που ψηφίστηκε το 1991 από το σύνολο των ευρωπαϊκών αμπελοοινικών περιφερειών, αποτελεί έγγραφο αναφοράς τόσο για τους επίσημους θεσμούς όσο και για τους οικονομικούς παράγοντες και τους καταναλωτές και περιλαμβάνει τα βασικά σημεία του κώδικα δεοντολογίας σε ό,τι αφορά την αμπελοκαλλιέργεια και το κρασί στην Ευρώπη.

Προάσπιση και προώθηση

- των ονομασιών προέλευσης

- της ποιότητας και της αυθεντικότητας των οίνων

- των δικαιωμάτων των καταναλωτών

- της πολιτιστικής εικόνας του οίνου

αποστολή αρχείων