Каталог » Presentation » деонтология

деонтология


	
Преведи

Харта на винарството

Изработването на общ кодекс от правила е било едно от първите мащабни действия, предприети от АЕЛР. Лозарските региони си налагт сами дисциплина, чиято основна линия е подобряване на качеството, чрез автентичност, т.е. чрез защитата и промоцията на оригинални вина.

 

Приета с единодушие през 1991 от всички европейски лозарски региони, тази Харта представлява основен документ както за официалните институции, така и за икономическите играчи и консуматорите, събираща основните точки на етиката в Европа в областта на лозарството и винарството.

Защита и промоция :

- оригинални сортове

- качество и автентичност на вината

- права на консуматорите

- културен образ на винарството

Качване на файлове