Каталог » Organisation » Предствителства

Предствителства


	
Преведи

Политическо и професионално взаимодействие

Шесдесет и петте лозарски Региона от Голяма Европа (от Европейския съюз и от страните от Централна и Източна Европа –приети от създаването през 1988 година) разполагат всяка една от тях в АЕЛР с политическо представителство и с междупрофесионално представителство.

 

За първи път в междурегионалните европейски организации, заседават представители на регионалната професионалната общност, като икономически и социален съвет редом с политически представители от регионалните институции.

Тази двойна общност има значителното предимство, че позволява на професионалната общност да бъде чута точно в своя технически опит, като се възползва от подкрепата на регионалната политическа институция и от силата, която тя черпи от демократичната си легитимност. Председателят на АЕРЛ, избран за две години, е задължително действащ председател на някой Регион в Европа.

Професионалните представители, които на регионално ниво обхващат всички участници в сферата на лозарството, са събрани в ПрофесионалнияЕвропейски Съвет на Винарството (ПЕСВ), натоварен да изработи текстовете, които трябва да се одобрят от пленарната асамблея. Председателят на ПЕСВ е по право първият заместник председател на АЕРЛ.

По този начин , след повече от 25 години функциониране и срещи, провели се в по-голямама част от регионите, за да има по-добро възприемане на съответните проблеми, АЕРЛ съумя да открои водещите принципи на лозарската политика като съчетава общите интереси на целия сектор (производителя до консуматора) с особеностите и традициите на всеки регион.